A HEAD FULL OF COLDPLAY DREAMS!

Discussion Forum

Mahilig tumugtog ng gitara/bass/drums/piano? Nais ipamahagi ang talento ng pagtugtog ng mga kanta ng Coldplay? Dito ang lugar upang makipagtalastasan tungkol sa pagtugtog ng inyong paboritong kanta ng Coldplay!
New Topic
Forum Home > Tumugtog gaya ng Coldplay RepliesViewsLast post by 
Piano Sheet Music
0566 over a year ago
  New Topic

Recent Videos

553 views - 0 comments
677 views - 0 comments
529 views - 0 comments
542 views - 3 comments